Mobile menu

Cenník služieb

ROK 2017 / ROČNÁ  ÚČTOVNÁ  ZÁVIERKA

  1. Vyhotovenie daňového priznania fyzickej osoby typu ˝A˝ z príjmov mimo rámec účtovania v spoločnosti s r.o.  20 €+DPH
  2. Vyhotovenie daňového priznania fyzickej osoby typu ˝B˝ z príjmov mimo rámec účtovania v spoločnosti s r.o.  30 €+DPH
  3. Vyhotovenie daňového priznania fyzickej osoby typu ˝B˝ z príjmov z prenájmu účtovaného v spoločnosti s r.o.  20 €+DPH
  4. Vyhotovenie daňového priznania fyzickej osoby typu ˝B˝ spojeného s jednoduchým účtovníctvom ( samostatne hospodáriaci roľník, podnikateľ, podnikateľ na základe osobitných predpisov...) od 50 €+DPH
  5. Vyhotovenie priebežnej účtovnej závierky spoločností v likvidácii  30 €+DPH

 

CENNÍK SLUŽIEB  -  ROK 2017

MESAČNÉ ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY

 

1. Sadzba za 1 zamestnanca (vyhotovenie miezd, príkazov k úhrade s odvodmi, prehľady pre daňový úrad, zdravotné poisťovne a sociálna poisťovňa, personalistika) 10 €+DPH

2. Jeden zápis do denníka v podvojnom účtovníctve od 0,7 € - do 1,6 €

3. Príplatok k účtovníctvu za obrat (dôsledok vyššej zodpovednosti za účtovníctvo) nasledovne:

0 - 50 000 100 €
50 001 - 100 000 +50 €
100 001 - 500 000 +100 €
500 001 a viac   +150 €

4. Zápis do peňažného denníka v jednoduchom účtovníctve a evidencia došlých a odoslaných faktúr spolu s úhradami 0,5 € - 1 €

    

Ceny sú informačné, ku každému klientovi pristupujeme individuálne pri stanovení odmeny za služby.