Mobile menu

Novinky

. 25. mája 2018 vstúpi do platnosti zákon číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý nahrádza doteraz platný zákon. Zákon sa týka každého, kto uchováva osobné údaje. Či ste prevádzkovateľ e...
Na zaplatenie dane nám zostáva už iba niekoľko dní Ešte ste nezaplatili daň z príjmov? Stále máte niekoľko dní... Keďže 31. marec pripadá na víkend, daň stačí zaplatiť po Veľkej noci v utorok, 3...